Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2015 08:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie WOOŚ.4200.1.2013.AH.289 z dnia 16.12.2015 r.

dot. przedsięwzięcia pn.: " Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WB1 - alternatywa"

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie