Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 lipca 2019 08:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dotyczy inwestycji: Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 1141/2,1141/30, 1141/31,1148/22,1148/23, 2100, 2184/1 w miejscowości Wzdów

Haczów, dn. 2019.07.30.

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG. 6733.11.19

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./ Wójt Gminy Haczów zawiadamia, że na wniosek Gminy Haczów zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 1141/2,1141/30, 1141/31,1148/22,1148/23, 2100, 2184/1 w miejscowości Wzdów".


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach do czynnego udziału w postępowaniu, /wszystkie strony postępowania/ w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Zainteresowane strony biorące udział w postępowaniu mogą zgłaszać w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w Urzędzie Gminy w Haczowie pok. Nr 15 w godz. od 8.00 do 15.30. uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie Po tym terminie uwagi i wnioski nie będą respektowane.


WÓJT GMINY HACZÓW

mgr inż. Stanisław Jakiel

Zamieszczono na:

  1. Tablicach ogłoszeń w UG Haczów i w miejscowości Wzdów
  2. Stronie internetowej Gminy Haczów
  3. a/a

AR/AR

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie