Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 stycznia 2018 08:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI. 1.6620.58.2016.AN. 40

dotyczy skargi w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji: "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi"

MINISTER INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

DLI.I.6620.58.2016.AN.40


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 w zw. z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.),


Minister Infrastruktury i Budownictwa


zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017 r., znak: DLI.1.6620.58.2016.AN.28, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego nr 1/4/16 z dnia 28 września 2016 r., znak: l-IV.747.1.4.2016, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”, sprostowaną postanowieniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 października 2016 r., znak: I-IV.747.1.4.2016.


Jednocześnie informuję, że osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.


Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA

Jarosław Kapłon

Zastępca Dyrektora
Departamentu Lokalizacji Inwestycji

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie