Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 października 2018 14:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 24 października 2018 r.

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego [WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.


Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

  • 1.Wybierano łącznie 160 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 417 kandydatów zgłoszonych przez 269 komitetów wyborczych, w tym w 22 gminach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.
  • 2.Uprawnionych do głosowania było 1711624 osób, w tym 31 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
  • 3.Karty do głosowania wydano 911218 osobom, w tym 25 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
  • 4.W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 910178 wyborców, to jest 53,18%uprawnionych do głosowania.
  • 5.Głosów ważnych oddano 897738, to jest 98,63% ogólnej liczby głosów oddanych.
  • 6.Głosów nieważnych oddano 12440, to jest 1,37%ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 3909, to jest 31,42%ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 8531, to jest 68,58%ogólnej liczby głosów nieważnych,

  • 3)postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00%ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 2.
Wyniki wyborów

1.Wybierano łącznie 160 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców;

2) 22 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

2.Wybrano łącznie 123 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 108 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;

2) 15 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

3.Nie wybrano 37 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów:

2)w 37 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego:

a) w 30 gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) w 7 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

4.W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 3, zgodnie z art. 473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie:

1) Gmina Baligród – powiat leski;

2) Gmina Borowa – powiat mielecki;

3) Gmina Brzozów – powiat brzozowski;

4) Gmina Chłopice – powiat jarosławski;

5) Gmina Czermin – powiat mielecki;

6) Gmina Czudec – powiat Strzyżowski;

7) Gmina Dębica – powiat dębicki;

8) Miasto Dębica – powiat dębicki;

9) Gmina Dębowiec – powiat jasielski;

10) Gmina Dubiecko – powiat przemyski;

11) Gmina Dukla – powiat krośnieński;

12) Gmina Dydnia – powiat brzozowski;

13) Gmina Dzikowiec – powiat kolbuszowski;

14) Gmina Komańcza – powiat sanocki;

15) Gmina Korczyna – powiat krośnieński;

16) Gmina Krasiczyn – powiat przemyski;

17) Gmina Krasne – powiat rzeszowski;

18) Gmina Kuryłówka – powiat leżajski;

19) Gmina Lesko – powiat leski;

20) Miasto Lubaczów – powiat lubaczowski;

21) Miasto Łańcut – powiat łańcucki;

22) Gmina Markowa – powiat łańcucki;

23) Gmina Miejska Mielec – powiat mielecki;

24) Gmina Niebylec – powiat Strzyżowski;

25) Gmina i Miasto Nisko – powiat niżański;

26) Gmina Nozdrzec – powiat brzozowski;

27) Gmina Osiek Jasielski – powiat jasielski;

28) Gmina Solina – powiat leski;

29) Miasto Przemyśl;

30) Miasto Radymno – powiat jarosławski;

31) Gmina Rakszawa – powiat łańcucki;

32) Miasto Sanok – powiat sanocki;

33) Gmina Zagórz – powiat sanocki;

34) Gmina Zarszyn – powiat sanocki;

35) Gmina Zarzecze – powiat przeworski;

36) Gmina Żurawica – powiat przemyski;

37) Gmina Żyraków – powiat dębicki.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Rozdział 44.
Wybory Wójta Gminy Haczów

1.Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał JAKIEL Stanisław zgłoszony przez KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.

2.Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7400.

3.Karty do głosowania wydano 3864 osobom.

4.W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3863 wyborców, co stanowi 52,20% uprawnionych do głosowania.

5.Wybrany kandydat uzyskał 2071 głosów ważnych.


Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I

/-/ Marcin Dudzik


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie