Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 października 2018 15:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie z dnia 3 października 2018 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Haczów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

1.W okręgu wyborczym nr 14 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Haczów obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie zarejestrowała 1 kandydata na radnego.

2.W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 14 głosowania w wyborach do Rady Gminy Haczów nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:


z listy nr 17 KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”

1)SZAFRANIEC Robert Jerzy


Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie

Grzegorz Sobota

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie