Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 marca 2019 14:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie z dnia 19 marca 2019r.

o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa Jabłonica Polska, w wyborach zarządzonych na dzień 31 marca 2019r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z poźn.zm.) oraz § 17 ust. 7statutu sołectwa Jabłonica Polska przyjętego uchwałą Nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 grudnia 2016r.


podaje się do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Jabłonica Polska:


1. Na sołtysa sołectwa Jabłonica Polska kandydują:

Lp.

Nazwisko i imię

Wiek

1.

Cwynar Kazimierz

71

2.

Szafraniec Robert Jerzy

53


2. Na członków Rady Sołeckiej sołectwa Jabłonica Polska, która zgodnie ze Statutem sołectwa liczy 7 osób, kandydują:

Lp.

Nazwisko i imię

Wiek

1.

Józefczyk Andrzej

55

2.

Józefczyk Zbigniew Józef

59

3.

Kielar Ryszard Marian

55

4.

Majcher Sławomir Andrzej

38

5.

Mrozek Adam Franciszek

60

6.

Najbar Jacek Marek

46

7.

Pająk Andrzej Paweł

38

8.

Rachwał Krzysztof Jacek

36

9.

Sieniawska Beata Jadwiga

43

10.

Szmyd Zbigniew Jan

61

11.

Zając Mariusz

48


Wybory odbędą się w dniu 31 marca 2019r. (niedziela) w godzinach od 8:00 do godz. 18:00 w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, która mieści się w Szkole Podstawowej w Jabłonicy Polskiej.


Wybierając sołtysa wyborcy stawiają na karcie do głosowania znak „x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego wybranego kandydata.


Wybierając kandydatów na członków Rady Sołeckiej, wyborcy stawiają znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk 7 lub mniej wybranych kandydatów.


Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie

Anna Musiał

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie