Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 marca 2019 14:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie z dnia 19 marca 2019r.

o wyborze sołtysa bez głosowania oraz zarejestrowanych kandydatach na członków Rady Sołeckiej sołectwa Wzdów, w wyborach zarządzonych na dzień 31 marca 2019r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z poźn.zm.) oraz § 17 ust. 7 i 9 statutu sołectwa Wzdów przyjętego uchwałą Nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 grudnia 2016r.


podaje się do publicznej wiadomości informację o wyborze sołtysa bez głosowania

oraz zarejestrowanych kandydatach na członków Rady Sołeckiej w sołectwie Wzdów:


1. W związku z zarejestrowaniem w sołectwie Wzdów 1 kandydata na sołtysa, głosowania nie przeprowadza się, a wybranym na sołtysa jest zarejestrowany kandydat:


Pan Andrzej Gromek


2.Na członków Rady Sołeckiej sołectwa Wzdów, która zgodnie ze Statutem sołectwa liczy 7 osób, kandydują:

Lp.

Nazwisko i imię

Wiek

1.

Knurek Andrzej s. Romana

40

2.

Marański Bogusław

47

3.

Mazur Daniel

41

4.

Nowicka Małgorzata

60

5.

Rokita Alina

54

6.

Sokołowski Zbigniew Jan

44

7.

Wajda Mariusz Jacek

41

8.

Żebracki Daniel Artur

41

Wybory odbędą się w dniu 31 marca 2019r. (niedziela) w godzinach od 8:00 do godz. 18:00

w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, która mieści się w Szkole Podstawowej we Wzdowie.


Wybierając kandydatów na członków Rady Sołeckiej, wyborcy stawiają znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk nie więcej niż 7 wybranych kandydatów.


Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie

Anna Musiał

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie