Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 marca 2019 14:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie z dnia 19 marca 2019r.

o wyborze sołtysa i członków Rady Sołeckiej bez głosowania w sołectwie Jasionów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994z poźn.zm.) oraz § 17 ust. 9 i 10 statutu sołectwa Jasionów przyjętego uchwałą Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 grudnia 2016r.


podaje się do publicznej wiadomości informację

o wyborze sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Jasionów:


1. W związku z zarejestrowaniem w sołectwie Jasionów 1 kandydata na sołtysa, głosowania nie przeprowadza się, a wybranym na sołtysa jest zarejestrowany kandydat:


Pan Lucjan Smoleń


2. W związku z tym, że w sołectwie liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Sołeckiej jest równa 7, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na członków Rady Sołeckiej sołectwa Jasionów uznaje się następujących zarejestrowanych kandydatów:

Lp.

Nazwisko i imię

Wiek

1.

Bąk Wiesław s. Mieczysława

47

2.

Bogaczewicz Rafał

38

3.

Hędrzak Grzegorz Tadeusz

47

4.

Kasprzycki Sławomir

34

5.

Najdecki Stanisław Jan

64

6.

Smoleń Dorota

52

7.

Wójcik Emil Kazimierz

44


Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie

Anna Musiał

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie