Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 marca 2019 14:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie z dnia 19 marca 2019r.

o wyborze sołtysa bez głosowania oraz zarejestrowanych kandydatach na członków Rady Sołeckiej sołectwa Haczów, w wyborach zarządzonych na dzień 31 marca 2019r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z poźn.zm.) oraz §17 ust. 7 i 9 statutu sołectwa Haczów przyjętego uchwałą Nr XXVI/158/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 grudnia 2016r.


podaje się do publicznej wiadomości informację o wyborze sołtysa bez głosowania

oraz zarejestrowanych kandydatach na członków Rady Sołeckiej w sołectwie Haczów:


1. W związku z zarejestrowaniem w sołectwie Haczów 1 kandydata na sołtysa, głosowania nie przeprowadza się,
a wybranym na sołtysa jest zarejestrowany kandydat:


Pan RYSZARD BŁAŻ


2. Na członków Rady Sołeckiej sołectwa Haczów, która zgodnie ze Statutem sołectwa liczy 10 osób, kandydują:

Lp.

Nazwisko i imię

Wiek

1.

Bienia Bernadetta Wiesława

40

2.

Bilski Krzysztof

37

3.

Boczar Zbigniew s. Tadeusza

56

4.

Dąbrowski Michał

33

5.

Giermański Krzysztof

32

6.

Jakubczyk Sebastian Seweryn

40

7.

Kaczkowski Robert

47

8.

Krzysik Wojciech

56

9.

Matusz Edward s. Stanisława

63

10.

Rajchel Lesław

66

11.

Rozenbajgier Edward s. Tadeusza

62

12.

Sabat Piotr Jan

46

13.

Sieniawski Zbigniew s. Tadeusza

58

14.

Skoczyński Wojciech Paweł

47

15.

Sobota Marek Józef

49

16.

Szajna Zbigniew s. Edwarda

60

17.

Szmyd Robert Stanisław s. Zbigniewa

46

18.

Tasz Ryszard

44

19.

Zawojski Zygfryd

43

20.

Ziemiański Leszek Stanisław

59


Wybory odbędą się w dniu 31 marca 2019r. (niedziela) w godzinach od 8:00 do godz. 18:00
w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, która mieści się w Szkole Podstawowej w Haczowie – sala gimnastyczna.


Wybierając kandydatów na członków Rady Sołeckiej, wyborcy stawiają znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk nie więcej niż 10 wybranych kandydatów.


Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie

Anna Musiał


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie