Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 września 2018 10:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy Haczów w okręgach wyborczych nr 11 oraz nr 14


Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku– Kodeks wyborczy (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 754, poz. 1000 oraz poz. 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie informuje, że do dnia 17 września 2018 roku do godz. 24.00 w okręgach wyborczych nr 11 i nr 14 zgłoszona została tylko jedna lista kandydatów na radnych do Rady Gminy Haczów w wyborachzarządzonychnadzień21października2018 r.,tj. liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu.

W związku z powyższym termin zgłaszania list kandydatów na radnych w wyżej wymienionym okręgu wyborczym ulega przedłużeniu do dnia 24 września 2018 r.

Wzywa się komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych.

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych można składać do Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie w następujących terminach:

  • 19 września 2018 r. (środa) w godzinach od 13:00 do 14:00
  • 20 września 2018 r. (czwartek) w godzinach od 13:00 do 14:00
  • 21 września 2018 r. (piątek) w godzinach od 13:00 do 14:00
  • 22 września 2018 r. (sobota) w godzinach od9:00 do 10:00
  • 24 września 2018 r. (poniedziałek)w godzinach od 15:00 do 24:00

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie mieści się w Urzędzie Gminy Haczów – pokój nr 11, tel. (0-13) 43-91-002, wew. 23

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie

Grzegorz Sobota

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie