Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lutego 2020 09:35 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./ Wójt Gminy Haczów zawiadamia, że na wniosek Gminy Haczów zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka drogi gminnej 153016R „Buków na trawkę" w miejscowości Buków na działkach nr ewid. 339/11, 330, 331/2, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 314, 315".


[...]

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie