Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lutego 2020 09:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./ Wójt Gminy Haczów zawiadamia, że na wniosek Pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział zakład Gazowniczy w Jaśle Pana Szczepana Michalskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych", na działkach nr ewid. 1101, 1100/4,1100/3,1064 położonych w miejscowości Haczów.

[...]

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie