Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lutego 2020 09:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./ Wójt Gminy Haczów zawiadamia, że na wniosek Gminy Haczów zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Haczów na działkach nr ewid. 3137, 3138, 3139, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3211"

[...]

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie