Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 kwietnia 2017 14:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4207.1.1.2017.JG.28, WOOŚ.4207.1.1.2017.JG.29 z dnia 13.04.2017r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia Strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.04.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Haczowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie