Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 maja 2019 08:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obowiązek informacyjny w związku z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych jest:

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Haczów, z siedzibą pod adresem: 36-213 Haczów 573

2.Inspektorem ochrony danych jest

Ewa Gawron kontakt: na adres e‑mail: [email protected],

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4.Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z Jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Haczów.

5.Ponadto informujemy, że:

1.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2.Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

4.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5.Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie