Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 5 lutego 2020 13:16 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krośnie znak:RZ.ZUZ.1.4210.20.2020.KKn z dnia 29.01.2020r.

  Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krośnie znak:RZ.ZUZ.1.4210.20.2020.KKn z dnia 29.01.2020r.

  dotyczy udzielenia PZDW w Rzeszowie kolejnego obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego polegającego na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód potoku Marciszewskiego w km 1+180 z powierzchni utwardzonych drogi wojewódzkiej nr 887 relacji (…)

  przeczytaj całość »

 2. 3 lutego 2020 13:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Dodatkowe rzuty i przekroje PSZOK Haczów

  Dodatkowe rzuty i przekroje PSZOK Haczów

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych , realizowanego na działce o nr ewidencyjnym 2892/26 w miejscowości Haczów , Gmina Haczów ”. (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie