Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Załatwiane sprawy

 1. 30 lipca 2018 10:50 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Wspieranie rodziny

  Wspieranie rodziny

  W świetle ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018, poz.998), wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na (…)

  przeczytaj całość »

 2. 30 lipca 2018 10:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Świadczenie „Za życiem”

  Świadczenie „Za życiem”

  Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie (…)

  przeczytaj całość »

 3. 3 czerwca 2019 14:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Świadczenie

  Świadczenie

  Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku (…)

  przeczytaj całość »

 4. 3 czerwca 2019 14:14 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Świadczenia wychowawcze (500+)

  Świadczenia wychowawcze (500+)

  Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

  przeczytaj całość »

 5. 3 czerwca 2019 14:20 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Pomoc społeczna

  Pomoc społeczna

  Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

  przeczytaj całość »

 6. 3 czerwca 2019 11:40 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

  Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

  Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, które ma na celu dofinansowanie pokrycia wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym.

  przeczytaj całość »

 7. 3 czerwca 2019 14:03 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Fundusz alimentacyjny

  Fundusz alimentacyjny

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.).

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1    Następna

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie