Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Współpraca z organizacjami pożytku publicznego

  1. 31 maja 2019 12:59 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

    Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Haczów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

    Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Haczów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

    Zgodnie z art.5a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu tej jednostki sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni.

    przeczytaj całość »

Poprzednia    1    Następna

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie