Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Projekty Uchwał

 1. 20 lutego 2017 08:24 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Projekt uchwały

  Projekt uchwały

  w sprawie uchwalenia „ Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Haczów na lata 2017-2032”

  przeczytaj całość »

 2. 5 grudnia 2016 09:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  WYNIK

  WYNIK

  z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2017 rok"

  przeczytaj całość »

 3. 3 listopada 2016 15:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Uchwała

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  w sprawie konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

  przeczytaj całość »

 4. 28 października 2016 10:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 9 załączników 9

  Uchwała

  O B W I E S Z C Z E N I E

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Wójt Gminy Haczów zawiadamia, iż przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, których przedmiotem będą projekty statutów sołectw: Haczów, Trześniów, Buków, Jasionów, Wzdów, Malinówka, Jabłonica Polska.

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1    Następna

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie