Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 listopada 2013 09:24 | wersja 7 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Najnowsza wersja

Referat Finansów i Budżetu

Podatki

Podatki, pok. nr 3

tel. 13 43 91 002, 13 43 91 002 wewn. 17


Inspektor Bajek Bernadeta

Inspektor Najdecka Anna

Inspektor Szarek Teresa


Zakres prowadzonych spraw

 • Wymiar podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych.

 • Organizowanie inkasa należności i rozliczanie

 • Gromadzenie dokumentacji do podań i wniosków w sprawach podatkowych.

 • Przygotowywanie projektów decyzji w sprawach :ulg, umorzeń, odroczeń terminów płatności.

 • Księgowość podatkowa.

 • Wydawanie stosownych zaświadczeń.


Zaświadczenia o stanie majątkowym

 • składamy wniosek o wydanie zaświadczenia,

 • wnosimy opłatę skarbową:

a) zaświadczenia na żądanie – 17 zł ,

b) zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatku – 21 zł,

c) zaświadczenia do spraw socjalnych, stypendialnych, rentowych, emerytalnych, alimentacyjnych – nie podlegają opłacie skarbowej


Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • złożenie wniosku (wniosek zwolniony z opłaty skarbowej),

 • rejestracja wniosku; wezwanie podatnika do złożenia wszelkich dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną wnioskodawcy np. zaświadczenia o dochodach (odcinek renty, emerytury), zaświadczenia z zakładu pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego itp., dokumenty potwierdzające ponoszone koszty związane z gospodarstwem domowym (np. rachunki za energię elektryczną, gaz, czynsz, naukę, zakup leków itp.),

 • spisanie dodatkowo z podatnikiem protokołu o stanie majątkowym,

 • zgromadzenie materiału dowodowego, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydanie decyzji przez organ podatkowy


Zwolnienie z podatku gruntów, gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej:


 • wnioski o odłogowanie gruntów należy składać w Urzędzie Gminy (sekretariat) przed rozpoczęciem roku kalendarzowego.

 • wniosek powinien zawierać ponadto – nr działki, klasę gruntu oraz okres ich odłogowania ( nie dłużej niż 3 lata).


W celu przeciwdziałania zjawiskom powodujących trwałe pogorszenie wartości użytkowej tych gruntów, uznaje się za wyłączone z produkcji rolnej odłogowanie na użytkach rolnych w tzw. „ czarnym ugorze”. W II i III kwartale każdego roku komisja sprawdzi wyłączone grunty, a w przypadku stwierdzenia ich użytkowania dokona wymiaru należności podatkowej wraz z ustawowymi odsetkami.


Po przeprowadzeniu procedury postępowania wyjaśniającego – podatnik otrzymuje decyzję.


Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczy producentów rolnych, będących użytkownikami gospodarstw rolnych w rozumieniu Ustawy o podatku rolnym.

Wnioski składa się w dwóch terminach: w lutym i w sierpniu każdego roku.


Więcej informacji znajdziecie Państwo w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Podstawa wyliczeń podatku:

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Haczów w 2014 roku:

Uchwała Nr XXX/221/2013 z dnia 28 października 2013

podstawa obliczenia  podatku od nieruchomości na obszarze gminy Haczów w 2014 roku:

Uchwała Nr XXIX/215/2013 z dnia 27 września 2013

Podstawa wyliczenia podatku od środków transportowych na obszarze gminy Haczów w 2014 roku:

Uchwała Nr XXX/222/2013 z dnia 28 października 2013


Pliki do pobrania

 • Deklaracja DR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2014) xiii-79-11-a0.xls 48 kB

  Deklaracja DR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2014)

 • Informacja IR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2014) xxxiv-245-09-a1.doc 91 kB

  Informacja IR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2014)

 • Deklaracja DL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2014) xiii-80-11-a0.xls 37 kB

  Deklaracja DL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2014)

 • Informacja IL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2014) xxxiv-244-09-a1.doc 52 kB

  Informacja IL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2014)

 •  Deklaracja DN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2014) xiii-78-11-a0.xls 31 kB

   Deklaracja DN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2014)

 • Informacja IN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2014) xiii-78-11-a1.doc 67 kB

  Informacja IN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2014)

 • Podstawa wyliczenia podatku leśnego - M.P. 2012 poz. 788 - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. M20120788.pdf 171 kB

  Podstawa wyliczenia podatku leśnego - M.P. 2012 poz. 788 - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie