Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 listopada 2013 14:04 | wersja 4 | Ten dokument ma 10 załączników 10

Najnowsza wersja

Referat Finansów i Budżetu

Podatki

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
Podatki, pok. nr 3
 
tel.  13 43 91 002  13 43 91 002 wewn. 17
 
Bajek Bernadeta
Inspektor
 
Najdecka Anna
Inspektor
 
Szarek Teresa
Inspektor
 
Zakres prowadzonych spraw
 
 • Wymiar podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych.
 • Organizowanie inkasa należności i rozliczanie
 • Gromadzenie dokumentacji do podań i wniosków w sprawach podatkowych.
 • Przygotowywanie projektów decyzji w sprawach :ulg, umorzeń, odroczeń terminów płatności.
 • Księgowość podatkowa.
 • Wydawanie stosownych zaświadczeń.
 
 
 
Zaświadczenia o stanie majątkowym
 
-składamy wniosek o wydanie zaświadczenia,
-wnosimy opłatę skarbową:
a) zaświadczenia na żądanie – 17 zł ,
b) zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatku – 21 zł,
c) zaświadczenia do spraw socjalnych, stypendialnych, rentowych, emerytalnych, alimentacyjnych – nie podlegają opłacie skarbowej
 
 
 
Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 
-złożenie wniosku (wniosek zwolniony z opłaty skarbowej),
-rejestracja wniosku; wezwanie podatnika do złożenia wszelkich dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną wnioskodawcy np. zaświadczenia o dochodach (odcinek renty, emerytury), zaświadczenia z zakładu pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego itp., dokumenty potwierdzające ponoszone koszty związane z gospodarstwem domowym (np. rachunki za energię elektryczną, gaz, czynsz, naukę, zakup leków itp.),
-spisanie dodatkowo z podatnikiem protokołu o stanie majątkowym,
-zgromadzenie materiału dowodowego, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydanie decyzji przez organ podatkowy
 
 
 
Zwolnienie z podatku gruntów, gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
 
Szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej:

-wnioski o odłogowanie gruntów należy składać w Urzędzie Gminy (sekretariat) przed rozpoczęciem roku kalendarzowego.
-wniosek powinien zawierać ponadto – nr działki, klasę gruntu oraz okres ich odłogowania ( nie dłużej niż 3 lata).

W celu przeciwdziałania zjawiskom powodujących trwałe pogorszenie wartości użytkowej tych gruntów, uznaje się za wyłączone z produkcji rolnej odłogowanie na użytkach rolnych w tzw. „ czarnym ugorze”. W II i III kwartale każdego roku komisja sprawdzi wyłączone grunty, a w przypadku stwierdzenia ich użytkowania dokona wymiaru należności podatkowej wraz z ustawowymi odsetkami.

Po przeprowadzeniu procedury postępowania wyjaśniającego – podatnik otrzymuje decyzję.
 
 
 
Zwrot podatku akcyzowego
 
Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczy producentów rolnych, będących użytkownikami gospodarstw rolnych w rozumieniu Ustawy o podatku rolnym.
Wnioski składa się w dwóch terminach: w lutym i w sierpniu każdego roku.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pliki do pobrania

 • Podstawa wyliczenia podatku rolnego - Uchwała Rady Gminy Haczów Nr XXI/142/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Haczów w 2012 roku xxi-142-12-resolut.pdf 174 kB

  Podstawa wyliczenia podatku rolnego - Uchwała Rady Gminy Haczów Nr XXI/142/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Haczów w 2012 roku

 • Podstawa wyliczenia podatku od nieruchomości - Uchwała Rady Gminy Haczów Nr XXI/143/2012 w sprawie podatku od nieruchomości xxi-143-12-resolut.pdf 182 kB

  Podstawa wyliczenia podatku od nieruchomości - Uchwała Rady Gminy Haczów Nr XXI/143/2012 w sprawie podatku od nieruchomości

 • Podstawa wyliczenia podatku od środków transportowych - Uchwała Rady Gminy Haczów Nr XXI/144/2012 w sprawie podatku od środków transportowych xxi-144-12-resolut.pdf 193 kB

  Podstawa wyliczenia podatku od środków transportowych - Uchwała Rady Gminy Haczów Nr XXI/144/2012 w sprawie podatku od środków transportowych

 • Deklaracja DR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2012) xiii-79-11-a0.xls 48 kB

  Deklaracja DR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2012)

 • Informacja IR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2012) xxxiv-245-09-a1.doc 91 kB

  Informacja IR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2012)

 • Deklaracja DL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2012) xiii-80-11-a0.xls 37 kB

  Deklaracja DL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2012)

 • Informacja IL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2012) xxxiv-244-09-a1.doc 52 kB

  Informacja IL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2012)

 •  Deklaracja DN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2012) xiii-78-11-a0.xls 31 kB

   Deklaracja DN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2012)

 • Informacja IN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2012) xiii-78-11-a1.doc 67 kB

  Informacja IN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2012)

 • Podstawa wyliczenia podatku leśnego - M.P. 2012 poz. 788 - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. M20120788.pdf 171 kB

  Podstawa wyliczenia podatku leśnego - M.P. 2012 poz. 788 - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie