Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 grudnia 2015 12:39 | wersja 15 | Ten dokument ma 9 załączników 9

Najnowsza wersja

Referat Finansów i Budżetu

Podatki

Podatki, pok. nr 3

tel. 13 43 91 002, 13 43 91 002 wewn. 17

Inspektor Bajek Bernadeta

Inspektor Najdecka Anna

Inspektor Szarek Teresa

Zakres prowadzonych spraw

 • Wymiar podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych.
 • Organizowanie inkasa należności i rozliczanie
 • Gromadzenie dokumentacji do podań i wniosków w sprawach podatkowych.
 • Przygotowywanie projektów decyzji w sprawach :ulg, umorzeń, odroczeń terminów płatności.
 • Księgowość podatkowa.
 • Wydawanie stosownych zaświadczeń.


Zaświadczenia o stanie majątkowym

 • składamy wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • wnosimy opłatę skarbową:

a) zaświadczenia na żądanie – 17 zł ,

b) zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatku – 21 zł,

c) zaświadczenia do spraw socjalnych, stypendialnych, rentowych, emerytalnych, alimentacyjnych – nie podlegają opłacie skarbowej


Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • złożenie wniosku (wniosek zwolniony z opłaty skarbowej),
 • rejestracja wniosku; wezwanie podatnika do złożenia wszelkich dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną wnioskodawcy np. zaświadczenia o dochodach (odcinek renty, emerytury), zaświadczenia z zakładu pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego itp., dokumenty potwierdzające ponoszone koszty związane z gospodarstwem domowym (np. rachunki za energię elektryczną, gaz, czynsz, naukę, zakup leków itp.),
 • spisanie dodatkowo z podatnikiem protokołu o stanie majątkowym,
 • zgromadzenie materiału dowodowego, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydanie decyzji przez organ podatkowy


Zwolnienie z podatku gruntów, gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej:

 • wnioski o odłogowanie gruntów należy składać w Urzędzie Gminy (sekretariat) przed rozpoczęciem roku kalendarzowego.
 • wniosek powinien zawierać ponadto – nr działki, klasę gruntu oraz okres ich odłogowania ( nie dłużej niż 3 lata).

W celu przeciwdziałania zjawiskom powodujących trwałe pogorszenie wartości użytkowej tych gruntów, uznaje się za wyłączone z produkcji rolnej odłogowanie na użytkach rolnych w tzw. „ czarnym ugorze”. W II i III kwartale każdego roku komisja sprawdzi wyłączone grunty, a w przypadku stwierdzenia ich użytkowania dokona wymiaru należności podatkowej wraz z ustawowymi odsetkami.

Po przeprowadzeniu procedury postępowania wyjaśniającego – podatnik otrzymuje decyzję.


Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczy producentów rolnych, będących użytkownikami gospodarstw rolnych w rozumieniu Ustawy o podatku rolnym.

Wnioski składa się w dwóch terminach: w lutym i w sierpniu każdego roku.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Podstawa wyliczeń podatku:

Podstawa obliczenia podatku rolnego w 2016 roku:

Monitor Polski rok 2015 poz. 1025

Podstawa obliczenia podatku od nieruchomości w 2016 roku:

Uchwała Nr XIII/57/2015 z dnia 9 listopada 2015r.

Podstawa wyliczenia podatku od środków transportowych w 2016 roku:

Uchwała Nr XIII/58/2015 z dnia 9 listopada 2015r.

Podstawa wyliczenia podatku leśnego w 2016 roku:

Monitor Polski rok 2015 poz. 1028

Pliki do pobrania

 • Podatek leśny - skan uchwały u61-15.pdf 1 MB

  Podatek leśny - skan uchwały

 • Podatek Leśny - deklaracja DL-1.xls 54 kB

  Podatek Leśny - deklaracja

 • Podatek leśny - informacja IL-1.doc 52 kB

  Podatek leśny - informacja

 • Podatek od nieruchomości - skan uchwały u59-15.pdf 2 MB

  Podatek od nieruchomości - skan uchwały

 • Podatek od nieruchomości - deklaracja DN-1.xls 77 kB

  Podatek od nieruchomości - deklaracja

 • Podatek od nieruchomości - informacja IN-1.doc 70 kB

  Podatek od nieruchomości - informacja

 • Podatek rolny - skan uchwały u60-15.pdf 2 MB

  Podatek rolny - skan uchwały

 • Podatek rolny - deklaracja DR-1.xls 60 kB

  Podatek rolny - deklaracja

 • Podatek rolny - informacja IR-1.doc 90 kB

  Podatek rolny - informacja

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie