Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

22 stycznia 2018 14:33 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Księgowość budżetowa

pokój num. 21, tel. 13 439 10 02 wewn. 33

Małgorzata Kleszko - inspektor - e-mail: [email protected]

prowadzi sprawy z zakresu:

 • naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników Urzędu Gminy
 • naliczania kapitału początkowego oraz spraw rentowo-emerytalnych pracowników
 • wystawiania zaświadczeń o zarobkach
 • sporządzania i wysyłania deklaracji ZUS
 • księgowości inwestycyjnej

mgr inż. Barbara Długosz - inspektor - e-mail:[email protected]

prowadzi sprawy z zakresu:

 • wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT z wpływów za czynsz i media
 • egzekwowania należności za czynsz i media
 • ewidencji analitycznej usług w zakresie odbioru nieczystości stałych

mgr Anna Folta - referent

prowadzi sprawy z zakresu:

 • dokumentacji finansowo-księgowej
 • przygotowywania do wypłaty rachunków gotówkowych i przelewowych
 • sprawdzania pod względem rachunkowym i formalnym rachunków i faktur
 • naliczania i odprowadzania podatku VAT

 

2 kwietnia 2012 11:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Księgowość

Księgowość

Informację udostępniono: 02.04.2012 11:13


Księgowość
tel 13 43 91 002
Długosz Barbara Inspektor - sprawy przychodów Gminy, odpady komunalne - tel 13 43 91 002 wewn. 16
Markiewicz Elżbieta Inspektor - sprawy wydatków Gminy - tel 13 43 91 002 wewn. 34
Kleszko Małgorzata Inspektor - sprawy inwestycji, ZUS, US - tel 13 43 91 002 wewn. 33
Zakres prowadzonych spraw
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Rozliczenie z Zakadem Ubezpieczeń Społecznych.
 • Rozliczenia z Powiatowym Biurem Pracy, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa ( refundacje)
 • Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej całokształtu działalności Urzędu Gminy Haczów ( dochody, wydatki, inwestycje).
 • Wystawianie faktur VAT.
 • Wydawanie książeczkiopłat za odprowadzanie odpadów komunalnych.
 • Egzekwowanie należności za czynsz, media i odpady komunalne
 • Wydawanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7
 • Sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty rachunków gotówkowych i przelewowych
 • Zmiana liczby osób w ewidencji tytułem odpłatności za wywóz i utylizacje nieczystości stałych.
  • W przypadku wymeldowania osoby należy zgłosić ten fakt w pokoju nr.24
  • W przypadku zaistnienia zmian w ilości osób mieszkających w budynku w ciągu roku:
   -Składanie oświadczenia - wniosku na początku kwartału po zaistniełej zmianie
   -Złożenie oświadczenia - wniosku w wypadku tymczasowego wyjazdu osoby ( wniosek zwolniony od opłaty skarbowej )- pokój nr. 24 lub sekretariat
   a) wypełnione oświadczenie wraz z zaświadczeniem o tymczasowym meldunku w innej miejscowości,
   b) wypełnione oświadczenie z uzasadnieniem, oraz podpisem sołtysa stwierdzającym ilość osób mieszkajacych

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie