Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

10 kwietnia 2019 10:31 | wersja 13 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Jednostki pomocnicze Gminy

Uchwałą Nr III / 25 /90 z dnia 22 września 1990 roku Rada Gminy Haczów postanowiła

o utworzeniu 7 sołectw na terenie Gminy Haczów...

Uchwałą Nr III/25/90 z dnia 22 września 1990 roku Rada Gminy Haczów postanowiła
o utworzeniu 7 sołectw na terenie Gminy Haczów, tj:

  1. Haczów
  2. Trześniów
  3. Buków
  4. Jasionów
  5. Wzdów
  6. Malinówka
  7. Jabłonica Polska

Sołectwo Haczów

Uchwała Nr XXVI/158/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa HACZÓW

Sołtys: P. Ryszard Błaż - tel. 13 439 12 39

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Bienia Bernadetta Wiesława
  2. Dąbrowski Michał
  3. Kaczkowski Robert
  4. Krzysik Wojciech
  5. Matusz Edward s. Stanisława
  6. Rajchel Lesław
  7. Sieniawski Zbigniew s. Tadeusza
  8. Szmyd Robert Stanisław s. Zbigniewa
  9. Zawojski Zygfryd
  10. Ziemiański Leszek Stanisław

Sołectwo Trześniów

Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa TRZEŚNIÓW

Sołtys P. Maciej Wojtuń

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Boczar Halina
  2. Buczek Krystyna Marta
  3. Buczek Stanisław
  4. Głąb Karol
  5. Kaczor Jan s. Tadeusza
  6. Kołodziej Wojciech
  7. Wojtoń Stanisław

Sołectwo Buków

Uchwała Nr XXVI/160/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa BUKÓW

Sołtys: P. Jan Siudyła - tel. 13 439 42 54

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Adamczak Bogusław
  2. Konieczny Paweł Stanisław
  3. Stączek Robert
  4. Szałajko Robert
  5. Wójcik Helena

Sołectwo Jasionów

Uchwała Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa JASIONÓW

Sołtys: P. Lucjan Smoleń - tel. 697 981 115

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Bąk Wiesław s. Mieczysława
  2. Bogaczewicz Rafał
  3. Hędrzak Grzegorz Tadeusz
  4. Kasprzycki Sławomir
  5. Najdecki Stanisław Jan
  6. Smoleń Dorota
  7. Wójcik Emil Kazimierz

Sołectwo Wzdów

Uchwała Nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa WZDÓW

Sołtys: P. Andrzej Gromek - tel. 13 439 30 41

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Knurek Andrzej s. Romana
  2. Marański Bogusław
  3. Mazur Daniel
  4. Nowicka Małgorzata
  5. Rokita Alina
  6. Sokołowski Zbigniew Jan
  7. Żebracki Daniel Artur

Sołectwo Malinówka

Uchwała Nr XXVI/163/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa MALINÓWKA

Sołtys: P. Roman Kielar - tel. 13 439 19 09

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Białas Robert Adam
  2. Józefczyk Edward s. Stanisława
  3. Klamut Józef
  4. Kmetko Janusz Andrzej
  5. Kuźnar Ryszard
  6. Rachwał Tadeusz
  7. Śnieżek Lesław

Sołectwo Jabłonica Polska

Uchwała Nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa JABŁONICA POLSKA

Sołtys: P. Robert Jerzy Szafraniec

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Józefczyk Andrzej
  2. Józefczyk Zbigniew Józef
  3. Majcher Sławomir Andrzej
  4. Mrozek Adam Franciszek
  5. Najbar Jacek Marek
  6. Pająk Andrzej Paweł
  7. Zając Mariusz

 

23 marca 2015 11:31 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Jednostki pomocnicze Gminy

Uchwałą Nr III / 25 /90 z dnia 22 wrzesrua 1990 roku Rada Gminy Haczów postanowiła

o utworzeniu 7 sołectw na terenie Gminy Haczów...

Uchwałą Nr III/25/90 z dnia 22 września 1990 roku Rada Gminy Haczów postanowiła
o utworzeniu 7 sołectw na terenie Gminy Haczów, tj:

  1. Haczów
  2. Trześniów
  3. Buków
  4. Jasionów
  5. Wzdów
  6. Malinówka
  7. Jabłonica Polska

Władze oraz statuty sołectw (jednostek pomocniczych) Gminy Haczów w kadencji 2011 - 2015:

1.Sołectwo Haczów - Statut sołectwa stanowi uchwała z dnia 28 lutego 2014r.:

Nr XXXIII/247/2014 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Haczów.

Sołtys: P. Ryszard Błaż - tel. 13 439 12 39

Skład Rady Sołeckiej wsi Haczów: Edward Matusz, Lesław Rajchel, Leszek Ziemiański, Andrzej Błaż, Zbigniew Boczar, Robert Szmyd, Zbigniew Sieniawski, Edward Ekiert, Robert Kaczkowski i Czesław Prajsnar.

2.Sołectwo Trześniów - Statut sołectwa stanowi uchwała z dnia 28 lutego 2014r.: Nr XXXIII/248/2014 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Trześniów.

Sołtys P. Tadeusz Wójcik - tel. 13 439 40 68

Skład Rady Sołeckiej wsi Trześniów: Tomasz Bok, Halina Boczar, Maciej Wojtuń, Wojciech Kołodziej, Marcin Madej, Piotr Kołodziejczyk oraz Stanisław Prugar.

3.Sołectwo Buków- Statut sołectwa stanowi uchwała z dnia 28 lutego 2014r.: Nr XXXIII/249/2014 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Buków

Sołtys: P. Małgorzata Jędrzychowska - Kielar - tel. 518 485 118

Skład Rady Sołeckiej wsi Buków: Jan Siudyła, Joanna Kielar, Andrzej Bania, Tomasz Kuzian i Robert Szałajko.

4.Sołectwo Jasionów - Statut sołectwa stanowi uchwała z dnia 28 lutego 2014r. Nr XXXIII/250/2014 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jasionów

Sołtys: P. Wiesław Biernacki - tel. 13 439 32 68

Skład Rady Sołeckiej wsi Jasionów: Grzegorz Filak, Wojciech Lewicki, Mieczysław Najdecki, Stanisław Najdecki, Dorota Smoleń, Lucjan Smoleń, Tadeusz Zubik.

5.Sołectwo Wzdów - Statut sołectwa stanowi uchwała z dnia 28 lutego 2014r Nr XXXIII/251/2014. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wzdów

Sołtys: P. Wojciech Wojtoń

Skład Rady Sołeckiej: Marek Żółkiewicz, Marek Wojtoń, Wojciech Śmietana, Marek Bukład, Józef Kobylak, Ludwik Morański, Mariusz Wajda.

6.Sołectwo Malinówka - Statut sołectwa stanowi uchwała z dnia 28 lutego 2014r Nr XXXIII/252/2014 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Malinówka

Sołtys: P. Roman Kielar - tel. 13 439 19 09

Skład Rady Sołeckiej: Wiesław Szuba, Henryk Szuba, Zbigniew Ostrowski, Adam Kmiotek, Józef Reiss, Janusz Kmetko oraz Jan Borek.

7.Sołectwo Jabłonica Polska - Statut sołectwa stanowi uchwała z dnia 28 lutego 2014r Nr XXXIII/253/2014. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jabłonica Polska

Sołtys: P. Kazimierz Cwynar - tel. 13 439 11 55

Skład Rady Sołeckiej: Józef Inglot, Zbigniew Józefczyk, Tadeusz Stapiński, Kazimierz Sznajder, Zbigniew Szmyd, Tadeusz Śnieżek, Ryszard Kielar.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie