Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 grudnia 2013 08:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Jednostki pomocnicze Gminy

Uchwałą Nr III / 25 /90 z dnia 22 wrzesrua 1990 roku Rada Gminy Haczów postanowiła

o utworzeniu 7 sołectw na terenie Gminy Haczów...

Uchwałą Nr III/25/90 z dnia 22 września 1990 roku Rada Gminy Haczów postanowiła
o utworzeniu 7 sołectw na terenie Gminy Haczów, tj:

  1. Haczów
  2. Trześniów
  3. Buków
  4. Jasionów
  5. Wzdów
  6. Malinówka
  7. Jabłonica Polska

Władze sołectw (jednostek pomocniczych) Gminy Haczów w kadencji 2011 - 2015:

1.Sołectwo Haczów - Statut sołectwa Haczów stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/2003 Rady Gminy Haczów z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Haczów.

Sołtys: P. Ryszard Błaż - tel. 13 439 12 39

Skład Rady Sołeckiej wsi Haczów: Edward Matusz, Lesław Rajchel, Leszek Ziemiański, Andrzej Błaż, Zbigniew Boczar, Robert Szmyd, Zbigniew Sieniawski, Edward Ekiert, Robert Kaczkowski i Czesław Prajsnar.

2.Sołectwo Trześniów - Statut sołectwa Haczów stanowi załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/53/2003 Rady Gminy Haczów z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Haczów.

Sołtys P. Tadeusz Wójcik - tel. 13 439 40 68

Skład Rady Sołeckiej wsi Trześniów: Tomasz Bok, Halina Boczar, Maciej Wojtuń, Wojciech Kołodziej, Marcin Madej, Piotr Kołodziejczyk oraz Stanisław Prugar.

3.Sołectwo Buków- Statut sołectwa Haczów stanowi załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/53/2003 Rady Gminy Haczów z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Haczów.

Sołtys: P. Małgorzata Jędrzychowska - Kielar - tel. 518 485 118

Skład Rady Sołeckiej wsi Buków: Jan Siudyła, Joanna Kielar, Andrzej Bania, Tomasz Kuzian i Robert Szałajko.

Pierwsza wzmianka o Bukowie dotycząca zmiany granic z Jasionowem pochodzi

4.Sołectwo Jasionów - Statut sołectwa Haczów stanowi załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/53/2003 Rady Gminy Haczów z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Haczów.

Sołtys: P. Wiesław Biernacki - tel. 13 439 32 68

Skład Rady Sołeckiej wsi Jasionów: Grzegorz Filak, Wojciech Lewicki, Mieczysław Najdecki, Stanisław Najdecki, Dorota Smoleń, Lucjan Smoleń, Tadeusz Zubik.

5.Sołectwo Wzdów - Statut sołectwa Haczów stanowi załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/53/2003 Rady Gminy Haczów z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Haczów.

Sołtys: P. Wojciech Wojtoń

Skład Rady Sołeckiej: Marek Żółkiewicz, Marek Wojtoń, Wojciech Śmietana, Marek Bukład, Józef Kobylak, Ludwik Morański, Mariusz Wajda.

6.Sołectwo Malinówka - Statut sołectwa Haczów stanowi załącznik Nr 6 do uchwały Nr
VII/53/2003 Rady Gminy Haczów z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Haczów.

Sołtys: P. Roman Kielar - tel. 13 439 19 09

Skład Rady Sołeckiej: Wiesław Szuba, Henryk Szuba, Zbigniew Ostrowski, Adam Kmiotek, Józef Reiss, Janusz Kmetko oraz Jan Borek.

7.Sołectwo Jabłonica Polska - Statut sołectwa Haczów stanowi załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/53/2003 Rady Gminy Haczów z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Haczów.

Sołtys: P. Kazimierz Cwynar - tel. 13 439 11 55

Skład Rady Sołeckiej: Józef Inglot, Zbigniew Józefczyk, Tadeusz Stapiński, Kazimierz Sznajder, Zbigniew Szmyd, Tadeusz Śnieżek, Ryszard Kielar.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie