Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 października 2019 11:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. wykonania robót budowlanych pn. „Rewitalizacja zespołu dworsko parkowego w Haczowie,”

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 08.10.2019 r.

Informacja
Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Rewitalizacja zespołu dworsko parkowego w Haczowie,” odbyło się w dniu 08.10.2019 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 1.339.059,91 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:
1.Firma Remontowo-Budowlana Mirosław Piątek , Mirocin 379, 37-200 Przeworsk , cena netto: 1.819.022,55 zł. , brutto: 2.237.397,74 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 08.10.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
2.F.H.U. ZALAS Mirosław Wrona , 38-458 Chorkówka , Leśniówka 70 , cena netto: 1.259.303,90 zł. , brutto: 1.548.943,80 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 08.10.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
3.Zaklad Budowlano-Konserwatorski „ARKADY” mgr Bogusław Buliński , 37-500 Jarosław, ul. Długosza 9 . cena netto: 2.703.821,14 zł. , brutto: 3.325.700,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 29.10.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
4.Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz , Zielonka 39A, 36-130 Raniżów , cena netto: 2.181.610,55 zł. , brutto: 2.683.380,98 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 08.10.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
5. Firma Budowlana POL-BUD Grzegorz Buczkowicz, 36-206 Humniska 846 cena netto: 1.489.635,86 zł. , brutto:1.832.252,11 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 08.10.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie