Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 września 2019 14:12 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów - etap II

Haczów, dnia 11.09.2019 r.

Wójt Gminy Haczów

Informacja

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów - etap II”. odbyło się w dniu 11.09.2019 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 3.060.892,34 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:

  1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o., ul. Poli Gojawiczyńskiej 3c/7,81-587 Gdynia, cena netto: 3.687.153,09 zł. , brutto: 4.535.198,29 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
  2. GEO sp. z o.o ul. Złota Góra 19A, 37-550 Radymno, cena netto: . 3.498.195,55 zł. , brutto: 4.302.780,53 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
  3. Konsorcjum Firm : Lider: HYDROTECH Piotr Sereda , 37-200 Przeworsk , ul. Dynowska 20A, Partner konsorcjum: P.P.B. BUDAMEX Damian Sereda, 37-200 Przeworsk , ul. Dynowska 20A cena netto: . 2.886.049,91zł. , brutto: 3.549.841,39 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
  4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Sanitarnego „POTOK”, Piotr Potok ,, 38-300 Gorlice, Stróżówka 1., cena netto: 2.747.268,02 zł. , brutto: 3.379.139,67 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
  5. Konsorcjum Firm : Lider: Zakład Instalacyjno Budowlany „Lisbud” Paweł Lisowski , 38-121 Pstrągowa 340 , Partner: Zakład Instalacyjno Budowlany Edward Kwiek , 38-120 Czudec , ul. Rzeszowska 60 cena netto: 2.740.146,06 zł. , brutto: 3.370.379,65 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
  6. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno, cena netto: 2.593.252,03 zł. , brutto: 3.189.700,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
  7. ”WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno -Transportowych Czesław Sztuk , ul. 1 Maja 1G, 28-131 Solec Zdrój , cena netto: 2.513.542,80 zł. , brutto: 3.091.657,64 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
  8. Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „ EKOINSTAL” Klaudiusz Jurzysta , Wełecz 103, 28-100 Busko Zdrój , cena netto: 3.158.894,36 zł. , brutto: 3.885.440,07 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
  9. Zakład Instalacji Sanitarnych Adam Niedziałek , 38-120 Czudec, ul. Św. Jana 4 , cena netto: 2.322.000,02 zł. , brutto: 2.856.060,02 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
  10. Konsorcjum Firm : Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomont” sp. z o.o. , 35-205 Rzeszów , ul. Przy Torze 1 , Partner konsorcjum: Usługi Budowlane ‘WELKO” Ewelina Pelc, 37-112 Kosina 750 cena netto: 3.690.000,00 zł. , brutto: 4.538.700,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.

Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie