Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 lipca 2019 15:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

dot.: Rozbudowa , nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie

Haczów, dnia 29.07.2019 r.

Wójt Gminy Haczów

Informacja

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 )informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”,odbyło się w dniu 29.07.2019 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 906.479,43zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:


1. P.P.U.H. „PORĘBSKI” Świniarsko 70, 33-395 Chełmiec ,cena netto: 1.219.187,00 zł. , brutto: 1.499.600,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 30.10.2020 r., termin gwarancji : 36 miesięcy od daty odbioru końcowego, warunki płatności: przelew.

2. Europel sp.z o.o, ul. Spółdzielcza 4, 38-420 Korczyna ,cena netto: 1.378.684,45 zł. , brutto: 1.695.781,87 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 01.10.2020 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego, warunki płatności: przelew.

3.Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo Handlowe „FEMIX” spółka z o.o. ul. Krakowska 13, 38-400 Krosno,cena netto: 1.169.366,48 zł. , brutto: 1.438.320,77 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 01.10.2020 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego, warunki płatności: przelew.

4. Zakład Usługowo Handlowy„ELEKTROBUD” Jan Ślęczka, Golcowa 24a, 36-230 Domaradz,cena netto: . 1.045.295,51 zł. , brutto: 1.285.713,48 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 01.10.2020 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego, warunki płatności: przelew.

5. „DROZBUD” Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Drozd ,ul. Spacerowa 90, 38-481 Rymanów Zdrój, cena netto: . 1.073.103,62 zł. , brutto: 1.319.917,45 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 01.10.2020 r., termin gwarancji : 72 miesięcy od daty odbioru końcowego, warunki płatności: przelew.

6. ECORESBUD sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. J. Piłsudskiego 23, cena netto: . 1.343.957,64 zł. , brutto: 1.653.067,89 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 01.10.2020 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego, warunki płatności: przelew.

7.Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „KK-BUD s.j. Józef Klara & Franciszek Kraś , 38-400 Krosno, ul. Rzeszowska 23,cena netto: 893.395,13 zł. , brutto: 1.098.876,01zł., termin wykonania zamówienia do dnia 30.10.2020 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego, warunki płatności: przelew.

8. Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne„BUDOMINEX” Dominik Oleszko , 36-203 Izdebki 390B,cena netto: 987.527,57 zł. , brutto: 1.214.658,91 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 01.10.2020 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego, warunki płatności: przelew.

Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie