Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 kwietnia 2017 13:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja Starostwa Powiatowego w Brzozowie z dnia 25.04.2017 znak:SR.6341.17.2017

dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z projektowaną budową stacji bazowej telefonii komórkowej na działce ewid. 1560/2 obręb 0006 w miejscowości Trześniów, gmina Haczów, pow. brzozowski, woj. podkarpackie

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie