Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 czerwca 2016 08:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja Starostwa Powiatowego w Brzozowie z dnia 22 czerwca 2016 r. znak:SR.6341.26.2016

dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę na terenach szczególnego zagrożenia powodzią sieci elektroenergetycznej napowietrznej poprzez budowę 4-rech nowych słupów elektroenergetycznych SN na działkach nr ew.:2166/1,2166/2,2166/3,2166/4,2166/4,2166/5,2166/6,1328/1,1318/1,1316/1,1313/1,1264/2 obręb Trześniów, gm. Haczów pow. brzozowski i na działkach nr ew. 1,17,21,22 obręb Bzianka, gm. Rymanów, pow. krośnieński oraz na przekroczenie wód powierzchniowych rzeki Wisłok (dz. nr ew. 1 w m. Bzianka, gm. Rymanów, dz. nr ew. 2166/1 w m. Trześniów, gm. Haczów) w km 170+500 projektowanym kablem elektroenergetycznym napowietrznym SN, w ramach inwestycji pn: "Budowa sieci elektroenergetycznej SN - połączenie linii 15 kV - linii Besko-Iwonicz, odgałęzienie Bzianka 1 z linią Besko-Krosno".

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie