Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 lutego 2017 14:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja Starostwa Powiatowego w Brzozowie z dnia 17.02.2017 znak:SR.6341.4.2017

dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.:"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa polegająca na budowie chodnika od km 7+412 do km 8+41, po stronie prawej w m. Jasionów i Buków wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi"

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie