Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 maja 2016 13:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja Starostwa Powiatowego w Brzozowie o wszczęciu postępowania z dnia 29.04.2016 znak:SR.6341.21.2016

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie rurociągu wodociągowego przez wody płynące potoku Zmienniczka oraz lewostronny i prawostronny wał przeciwpowodziowy w km 2+125 w miejscowości Jasionów.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie