Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 sierpnia 2019 10:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wyniku przetargu

dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 26 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie.

OA.6845.2.2019

Haczów, dnia 26 sierpnia 2019 r.


 1. Przedmiotem przetargu była dzierżawa nieruchomości rolnej położonej w obrębie Haczów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 3903 o pow. 0,65 ha, 3699 o pow. 0,50 ha, 3702 o pow. 0,41 ha objętą księgą wieczystą numer KS1B/00035878/3.
 2. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1
  Liczba osób niedopuszczona do uczestnictwa w przetargu: brak
 3. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy wynosiła:
  dla działki nr 3903 – 90,04 zł
  dla działki nr 3699 – 123,44 zł
  dla działki nr 3702 – 102,36 zł
 4. Najwyższa wartość czynszu osiągnięta w przetargu wynosiła:
  dla działki nr 3903 – 91,04 zł
  dla działki nr 3699 – 125,44 zł
  dla działki nr 3702 – 104,36 zł
 5. Osobą ustaloną jako dzierżawca nieruchomości został Pan Paweł Łożański

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie