Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 lutego 2020 14:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.271.1.1.2020 Haczów, dn. 06.02.2020 r.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2019 r., poz. 1843.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” , został rozstrzygnięty.

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła firma: ERG Bieruń-Folie sp.z o.o. , 43-150 Bieruńul. Chemików163 cena netto: 97.347,40 zł. , brutto: 119.737,30 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 20.02.2020 r., termin płatności faktury: 30 dni, warunki płatności: przelew. Uzasadnienie wyboru:ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w SIWZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą cenę wykonania zamówienia, krótki termin wykonania zamówienia oraz długi termin płatności faktury.

Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

,cena netto: 116.322,96zł. , brutto: 143.077,24zł., termin wykonania zamówienia do dnia 06.03.2020 r., termin płatności faktury: 30 dni, warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 50,21 punktów x 5 = 251,05 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 10 punktów x 5 = 50 punktów, Liczba punktów w kryterium termin płatności faktury: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 251,05 pkt. + 50 pkt. + 100 pkt. = 401,05 pkt.

2. SIPEKO GROUP sp. z o.o. sp. k., Makowisko 162, 37-500 Jarosław,cena netto: 98.484,80 zł. , brutto: 121.136,30zł., termin wykonania zamówienia do dnia 20.02.2020 r., termin płatności faktury: 30 dni, warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 59,31 punktów x 5 = 296,55 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin płatności faktury: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 296,55 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 496,55 pkt.

3. ERG Bieruń-Folie sp.z o.o. , 43-150 Bieruńul. Chemików 163 ,cena netto: 97.347,40 zł. , brutto: 119.737,30 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 20.02.2020 r., termin płatności faktury: 30 dni, warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin płatności faktury: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500pkt.

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie