Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 października 2019 12:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja zespołu dworsko parkowego w Haczowie”.

WÓJT GMINY HACZÓW
IIG.271.1 .10.2019

Haczów, dn. 24.10.2019 r.


INFORMACJA o WYNIKACH PRZETARGU


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Rewitalizacja zespołu dworsko parkowego w Haczowie,” został rozstrzygnięty.
Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma: F.H.U. ZALAS Mirosław Wrona , 38-458 Chorkówka , Leśniówka 70 , oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: cena netto: 1.259.303,90 zł. , brutto: 1.548.943,80 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 08.10.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą ceną wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji.
Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:


1.Firma Remontowo-Budowlana Mirosław Piątek , Mirocin 379, 37-200 Przeworsk , cena netto: 1.819.022,55 zł. , brutto: 2.237.397,74 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 08.10.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 41,54 punktów x 5 = 207,70 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów. Łączna liczna punktów : 207,70 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 407,70 pkt.


2.F.H.U. ZALAS Mirosław Wrona , 38-458 Chorkówka , Leśniówka 70 , cena netto: 1.259.303,90 zł. , brutto: 1.548.943,80 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 08.10.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów. Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.


3.Zakład Budowlano-Konserwatorski „ARKADY” mgr Bogusław Buliński , 37-500 Jarosław, ul. Długosza 9 . cena netto: 2.703.821,14 zł. , brutto: 3.325.700,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 29.10.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: Liczba pkt. w kryterium cena: 27,95 punktów x 5 = 139,75 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 10 punktów x 5 = 50 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów. Łączna liczba punktów : 139,75 pkt. + 50 pkt. + 100 pkt.=289,75pkt.


4.Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz , Zielonka 39A, 36-130 Raniżów , cena netto: 2.181.610,55 zł. , brutto: 2.683.380,98 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 08.10.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 34,64 punktów x 5 = 173,20 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów. Łączna liczba punktów :173,20 pkt. +100 pkt. + 100 pkt. = 373,20 pkt.


5. Firma Budowlana POL-BUD Grzegorz Buczkowicz, 36-206 Humniska 846 cena netto: 1.489.635,86 zł. , brutto:1.832.252,11 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 08.10.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 50,73 punktów x 5 = 253,65 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów. Łączna liczba punktów : 253,65 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 453,65 pkt.

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie