Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 października 2019 09:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie.”.

WÓJT GMINY HACZÓW

Haczów, dn. 10.10.2019 r.


INFORMACJA o WYNIKACH PRZETARGU
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie.”. został rozstrzygnięty.
Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma Produkcyjno -Usługowo-Handlowa „FRAN-BUD” Franciszek Oleszko , 36-231 Izdebki 390 B , oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: netto: 699.520,23 zł. , brutto: 860.409,88 zł.. Termin wykonania do dnia: 05.10.2020 r., gwarancja na wykonane roboty: 60 miesięcy, warunki płatności: przelew.
Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą ceną wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji.


Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
1.P.P.H.U „PORĘBSKI”, Świniarsko 70, 33-395 Chełmiec , cena netto: 879.314,35 zł. , brutto: 1.081.556,65 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 30.09.2020 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 47,73 punktów x 5 = 238,65 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 238,65 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 438,65 pkt.


2..ECORESBUD sp. z o.o , 38-200 Jasło , ul. Piłsudskiego 23 , cena netto: . 1.109.947,26 zł. , brutto: 1.365.235,12 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 05.10.2020 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 37,81 punktów x 5 = 189,05 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 189,05 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 389,05 pkt.


3. DROZBUD” Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Drozd , ul. Spacerowa 90, 38-481 Rymanów Zdrój, cena netto: . 1.083.968,60 zł. , brutto: 1.333.281,38 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 05.10.2020 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 38,72 punktów x 5 = 193,60 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 193,60 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 393,60 pkt.
4.NIGRA sp. z o,o., 01-673 Warszawa ul. Podleśna 37, przedstawicielstwo Ustrobna 791/1, 38-460 Odrzykoń , cena netto: 704.576,52.zł. , brutto: 866.629,12 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 05.10.2020 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 59,57 punktów x 5 = 297,85 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 297,85 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 497,85 pkt.
5.Zakład Usługowo Handlowy „ELEKTROBUD” Jan Ślęczka , Golcowa 24a, 36-230 Domaradz. , cena netto: 831.099,52 zł. , brutto: 1.022.252,41 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 05.10.2020 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 50,50 punktów x 5 = 252,50 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 252,50 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 452,50 pkt.
6.Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „FRAN-BUD” Franciszek Oleszko , 36-203 Izdebki 390B. , cena netto: 699.520,23 zł. , brutto: 860.409,88 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 05.10.2020 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie