Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 września 2019 12:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów - etap II”

WÓJT GMINY HACZÓW

Haczów, dn. 24.09.2019 r.
INFORMACJA o WYNIKACH PRZETARGU
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów - etap II”, został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma: Zakład Instalacji Sanitarnych Adam Niedziałek , 38-120 Czudec, ul. Św. Jana 4, oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem , cena netto: 2.322.000,02 zł. , brutto: 2.856.060,02 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą ceną wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji.
Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o., ul. Poli Gojawiczyńskiej 3c/7,81-587 Gdynia, cena netto: 3.687.153,09 zł. , brutto: 4.535.198,29 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 37,79 punktów x 5 = 188,95 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 188,90 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 388,95 pkt.
2. GEO sp. z o.o ul. Złota Góra 19A, 37-550 Radymno, cena netto: . 3.498.195,55 zł. , brutto: 4.302.780,53 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 39,83 punktów x 5 = 199,15 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 199,15 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 399,15 pkt.
3. Konsorcjum Firm : Lider: HYDROTECH Piotr Sereda , 37-200 Przeworsk , ul. Dynowska 20A, Partner konsorcjum: P.P.B. BUDAMEX Damian Sereda, 37-200 Przeworsk , ul. Dynowska 20A cena netto: . 2.886.049,91zł. , brutto: 3.549.841,39 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 48,27 punktów x 5 = 241,35 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 241,35 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 441,35 pkt.
4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Sanitarnego „POTOK”, Piotr Potok ,, 38-300 Gorlice, Stróżówka 1., cena netto: 2.747.268,02 zł. , brutto: 3.379.139,67 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 50,71 punktów x 5 = 253,55 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 253,55 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 453,55 pkt.
5. Konsorcjum Firm : Lider: Zakład Instalacyjno Budowlany „Lisbud” Paweł Lisowski , 38-121 Pstrągowa 340 , Partner: Zakład Instalacyjno Budowlany Edward Kwiek , 38-120 Czudec , ul. Rzeszowska 60 cena netto: 2.740.146,06 zł. , brutto: 3.370.379,65 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 50,84 punktów x 5 = 254,2 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 254,2 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 454,2 pkt.
6. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno, cena netto: 2.593.252,03 zł. , brutto: 3.189.700,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 53,72 punktów x 5 = 268,6 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 268,6 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 468,6 pkt.
7.”WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno -Transportowych Czesław Sztuk , ul. 1 Maja 1G, 28-131 Solec Zdrój , cena netto: 2.513.542,80 zł. , brutto: 3.091.657,64 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 55,43 punktów x 5 = 277,15 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 277,15 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 477,15 pkt.
8.Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „ EKOINSTAL” Klaudiusz Jurzysta , Wełecz 103, 28-100 Busko Zdrój , cena netto: 3.158.894,36 zł. , brutto: 3.885.440,07 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 44,10 punktów x 5 = 220,5 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 220,5 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 420.5 pkt.
9.Zakład Instalacji Sanitarnych Adam Niedziałek , 38-120 Czudec, ul. Św. Jana 4 , cena netto: 2.322.000,02 zł. , brutto: 2.856.060,02 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.
10. Konsorcjum Firm : Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomont” sp. z o.o. , 35-205 Rzeszów , ul. Przy Torze 1 , Partner konsorcjum: Usługi Budowlane ‘WELKO” Ewelina Pelc, 37-112 Kosina 750 cena netto: 3.690.000,00 zł. , brutto: 4.538.700,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.01.2021 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 37,76 punktów x 5 = 188,8 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 188,8 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 388,8 pkt.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie