Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 sierpnia 2019 15:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa , nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”.

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.271.1.6a.2019

Haczów, dn. 23.08.2019 r.


INFORMACJA o WYNIKACH PRZETARGU


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa , nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”. został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma: Zakład Usługowo Handlowy „ELEKTROBUD” Jan Ślęczka, Golcowa 24a, 36-230 Domaradz, oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: netto: cena netto: 904.204,96 zł. , brutto: 1.112.172,10 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 01.10.2020 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą ceną wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji.
Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
1. Zakład Usługowo Handlowy „ELEKTROBUD” Jan Ślęczka, Golcowa 24a, 36-230 Domaradz, cena netto: 904.204,96 zł. , brutto: 1.112.172,10 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 01.10.2020 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.
2. „DROZBUD” Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Drozd , ul. Spacerowa 90, 38-481 Rymanów Zdrój, cena netto: . 1.090.559,55 zł. , brutto: 1.341.388,25 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 01.10.2020 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.. Liczba pkt. w kryterium cena: 49,75 punktów x 5 = 248,75 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 248,75 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 448,75 pkt.
3. Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „KK-BUD s.j. Józef Klara & Franciszek Kraś , 38-400 Krosno , ul. Rzeszowska 23 , , cena netto: 934.558,20.zł. , brutto: 1.149.506,59 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 01.10.2020 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.. Liczba pkt. w kryterium cena: 58,05 punktów x 5 = 290,25 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 290,25 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 490,25 pkt.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie