Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 października 2019 08:53 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

dotyczy naboru na stanowisko: Samodzielny referent do spraw obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Haczów

Haczów, dn. 30 października 2019 r.

Urząd Gminy Haczów
Haczów 573
36-213 Haczów


Samodzielny referent do spraw obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Haczów

(nazwa stanowiska pracy)


Na podstawie art. 15 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz.1282) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Monika Jakubczyk, zamieszkała w Haczowie.


Uzasadnienie wyboru:

Złożona przez kandydatkę aplikacja spełniała wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż kandydatka posiada wiedzę i doświadczenie do pracy na proponowanym stanowisku, które pomogą kandydatce szybko wdrożyć się w zakres powierzonych obowiązków.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie