Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 lipca 2019 15:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

dotyczy: Rozbudowa , nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie

Haczów, dnia 30.07.2019 r.

Wójt Gminy Haczów

IIG. 271.1.6.2019


Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm..) Wójt Gminy Haczów zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn „Rozbudowa , nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”.

Postępowanie unieważniono po upływie terminu składania ofert. Powodem niniejszej decyzji jest fakt że cena najkorzystniejszej oferty ( suma punktów w kryteriach: cena , termin wykonania , gwarancja na wykonane roboty) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie i sfinansowanie zamówienia. Mając powyższe na uwadze przedmiotowe postępowanie należało unieważnić.

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie