Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 września 2019 09:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców do wglądu

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 684) Wójt Gminy Haczów informuje, że został sporządzony spis wyborców dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

W dniach od 23 września do 04 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Haczów, pokój nr 9 w godzinach pracy urzędu, każdy wyborca z terenu gminy może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony.


Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy.


Polega ono na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie