Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 marca 2019 14:46 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o przeprowadzeniu naboru i wyłonienia partnera projektu

dotyczy: projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Haczów, dnia. 04.03.2019 r.

Wójt Gminy Haczów


Informacja


o przeprowadzeniu naboru i wyłonienia partnera projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie: 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń , typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/ lub zakupu wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP nr RPPK.04.01.00-IŻ.00-18-004/18. Ogłoszenie o naborze z dnia 7 lutego 2019 r.


Otwarcie ofert odbyło się w dniu 01.03.2019 r. Do dnia ich złożenia określonego w ogłoszeniu tj. do dnia 28.02.2019 r. do godziny 15:30 wpłynęła jedna oferta złożona przez: Ochotniczą Straż Pożarną w Trześniowie, 36-212 Trześniów nr 100.


Oferta wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz spełnia warunki formalne , wymagania, cele określone w ogłoszeniu.


Wobec spełnienia warunków formalnych i pozytywnej oceny merytorycznej dokonuje się wyboru Ochotniczej Straż Pożarnej w Trześniowie, 36-212 Trześniów nr 100, na partnera projektu w ramach konkursu nr RPPK.04.01.00-IŻ.00-18-004/18.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie