Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 września 2018 15:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 24 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Haczów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Krośnie I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018r. (środa) do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Haczów – pokój nr 8 - do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie :

- Nr 1, w liczbie 4,

- Nr 2, w liczbie 4,

- Nr 3, w liczbie 2,

- Nr 4, w liczbie 3,

- Nr 5, w liczbie 4,

- Nr 6, w liczbie 4,

- Nr 7, w liczbie 4,

- Nr 8, w liczbie 4,

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie :

- Nr 1, w liczbie 4,

- Nr 2, w liczbie 4,

- Nr 3, w liczbie 4,

- Nr 4, w liczbie 5,

- Nr 5, w liczbie 6,

- Nr 6, w liczbie 5,

- Nr 7, w liczbie 5,

- Nr 8, w liczbie 5,


§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018r. (czwartek) o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Haczów – pokój nr 8.


§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Krośnie I

Kamil Konrad Janiec

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie