Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 października 2018 10:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie

o miejscu, terminie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych

GMINNA KOMISJA WYBORCZA w HACZOWIE

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ
O MIEJSCU, TERMINIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.


1. Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy przyznaje numery listom kandydatów tych komitetów wyborczych, którym nie został przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego. Numery te Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie przyznaje, w drodze losowania najpierw listom kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów w więcej niż jednym okręgu wyborczym spośród numerów po numerach przyznanych przez komisarza wyborczego, a następnie listom kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów tylko w jednym okręgu wyborczym spośród numerów następujących po numerach wykorzystanych wcześniej.


2. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 1 października 2018r.
o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Haczów – pokój nr 11.


3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Haczów.


4. O terminie losowania zawiadamia się pełnomocników wyborczych. Nieobecność pełnomocnika nie wstrzymuje losowania.


Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Haczowie

GrzegorzSobota

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie