Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 października 2019 13:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jasionów”.

WÓJT GMINY HACZÓW
IIG.271.2.9.2019

Haczów, dnia 28.10.2019


Wykonawcy – Wszyscy


Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jasionów”.


Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 poz. 1986) w załączeniu przekazuję treść zapytań i wyjaśnień dotyczących treści SIWZ :
Pytanie: nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w zapytaniu ofertowym - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy w następującym zakresie: Zmiany typu oświetlenia z zaprojektowanego na w pełni autonomiczne , zasilane energią słoneczną z użyciem baterii litowo- jonowych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych w stosunku do przedmiotu zamówienia tj. zmiany typu oświetlenia z zaprojektowanego na w pełni autonomiczne , zasilane energią słoneczną z użyciem baterii litowo- jonowych.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie