Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 sierpnia 2019 09:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”.

Wójt Gminy Haczów
IIG. 271.1.6a.2019

Haczów, dnia 14.08.2019r.
Wykonawcy – Wszyscy
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”.


Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 poz. 1986 z póź. zm) w załączeniu przekazuję treść zapytania i wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ:
1. Pytanie 1.
Poz. Koszt. 1.5. automatyka ogrzewania podłogowego – regulator elektryczny temperatury szt. 11. Proszę jasno sprecyzować i podać co kryje się pod pojęciem „regulator elektryczny temperatury”. Czy chodzi o 11 kpl. oddzielnego sterowania w jedenastu pomieszczeniach?. Projekt nie zakłada żadnego sterowania ogrzewaniem podłogowym. Wg załączonych przedmiarów i projektu nie można wycenić tej pozycji.


Odpowiedź: Należy zastosować oddzielne sterowanie przewodowe dla każdego pomieszczenia w którym projektowane jest ogrzewanie płaszczyznowe.


2. Pytanie 2.
Proszę o potwierdzenie że ma być stolarka okienna trzyszybowa U=0,9W/m2K
i w związku z tym czy okna z demontażu można będzie użyć do ponownego wbudowania.


Odpowiedź: Należy kierować się projektem budowlanym.

3. Pytanie 3.
Brak tynków bruzd 10cm po instalacjach elektrycznych w ilości 1435mb. Zaprawienie bruzd to nie tynki bruzd.


Odpowiedź: Zaprawienie bruzd o szerokości większej od 150 mm należy traktować jako naprawę tynków i kalkulować wg KNR 4-01. Ponadto przedmiar robót uwzględnia wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach.

4. Pytanie 4.
Brak przygotowania podłoża pod układanie płytek ściennych w ilości 153,26m2.

Odpowiedź: Układanie płytek ściennych obejmuje w większości nowoprojektowane pomieszczenia. Przygotowanie podłoża może być stosowane do robót wykonywanych na starych podłożach, lub o dużej nierówności.

5. Pytanie 5.
Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy i jaki?

Odpowiedź: Należy dołączyć kosztorys ofertowy uproszczony.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie