Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 lipca 2019 14:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa , nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”

Wójt Gminy Haczów
IIG.271.1.6.2019

Haczów, dnia 23.07.2019r.


Wykonawcy – Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa , nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”.
Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 poz. 1986 z póź. zm) w załączeniu przekazuję treść zapytania i wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ:


1. Pytanie: W pkt XIII.2 Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia napisano: „Kosztorys ofertowy należy wypełnić zgodnie z załącznikiem przedmiar robót (kosztorys ofertowy – ślepy). Do SIWZ dołączono dwa przedmiary robót ze względu na zastosowany podział budynku na parter i piętro. Oba przedmiary należy uzupełnić i przedstawić odrębnie”. Natomiast w dokumentacji przetargowej odnaleźliśmy tylko takie przedmiary:
• przedmiar Rozbudowa WTZ Haczów budowlany,
• przedmiar Rozbudowa WTZ Haczów elektryczne,
• przedmiar WTZ Haczów sanitarne.
Dodatkowo obiekt podzielony jest na kondygnacje: suterena – poziom „0”, parter – poziom „+1”, piętro – poziom „+2” i poddasze – poziom „+3”. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ lub udostępnienie przedmiarów zgodnych z powyższym zapisem i liczbą kondygnacji budynku.


Odpowiedź: Należy wycenić wg. dołączonych przedmiarów robót.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie