Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

19 września 2018 09:41 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Informacja dla Wykonawców

dotyczy przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Haczów

Wójt Gminy Haczów

FB272,11.2018

Haczów, dnia 19.09.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Haczów

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1579 z póź. zm) w załączeniu przekazuję treść zapytania i wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ:

  1. Czy Zamawiający potwierdza aktualnośći ważność wszystkich odpowiedzi/ustaleń
    z poprzedniego przetargu?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza aktualnośći ważność wszystkich odpowiedzi/ustaleń
z poprzedniego przetargu.

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

 

19 września 2018 09:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Informacja dla Wykonawców

dotyczy przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Haczów

Wójt Gminy Haczów

FB272,11.2018

Haczów, dnia 19.09.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Haczów

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1579 z póź. zm) w załączeniu przekazuję treść zapytania i wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ:

  1. Czy Zamawiający potwierdza aktualnośći ważność wszystkich odpowiedzi/ustaleń
    z poprzedniego przetargu?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza aktualnośći ważność wszystkich odpowiedzi/ustaleń
z poprzedniego przetargu.

Wójt Gminy Haczów


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie