Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 maja 2019 14:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja

o składach Obwodowych Komisji Wyborczych Haczowie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy(Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości składy:


skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Haczowie :

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1

Magdalena Ziemiańska

Przewodnicząca Komisji

2

Barbara Langenfeld

Z-ca Przewodniczącego Komisji

3

Aleksandra Ekiert

Członek Komisji

4

Iwona Konieczna

Członek Komisji

5

Marzena Matusz

Członek Komisji

6

Ewa Panaś

Członek Komisji

7

Zbigniew Szajna

Członek Komisji

8

Artur Śnieżek

Członek Komisji

9

Lucyna Wasylewicz

Członek Komisji

Przewodnicząca Komisji

Magdalena Ziemiańskaskład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Haczowie:

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1

Bożena Paczkowska

Przewodnicząca Komisji

2

Sabina Kielar

Z-ca Przewodniczącego Komisji

3

Wiesława Bania

Członek Komisji

4

Justyna Barańska

Członek Komisji

5

Piotr Kołodziej

Członek Komisji

6

Szymon Królicki

Członek Komisji

7

Magda Najdecka

Członek Komisji

8

Adrianna Sieniawska

Członek Komisji

9

Emilia Trześniowska

Członek Komisji

10

Łukasz Zakrzewski

Członek Komisji

11

Urszula Ziemiańska

Członek Komisji

Przewodnicząca Komisji

Bożena Paczkowskaskład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Trześniowie:

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1

Agata Kołodziej

Przewodnicząca Komisji

2

Bogusława Pelczarska

Z-ca Przewodniczącego Komisji

3

Emilia Filak

Członek Komisji

4

Zofia Hebda

Członek Komisji

5

Bożena Krępulec

Członek Komisji

6

Filip Prorok

Członek Komisji

7

Mariola Raś

Członek Komisji

8

Dominika Rokita

Członek Komisji

9

Barbara Tasz

Członek Komisji

Przewodnicząca Komisji

Agata Kołodziejskład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Bukowie:

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1

Małgorzata Jędrzychowska-Kielar

Przewodnicząca Komisji

2

Wojciech Kołodziej

Z-ca Przewodniczącego Komisji

3

Edyta Gefert

Członek Komisji

4

Artur Hebda

Członek Komisji

5

Elżbieta Menet

Członek Komisji

6

Damian Wydrzyński

Członek Komisji

7

Honorata Zaborowska

Członek Komisji

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Jędrzychowska-Kielarskład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Jasionowie:

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1

Małgorzata Konieczna

Przewodnicząca Komisji

2

Iwona Konieczna

Z-ca Przewodniczącego Komisji

3

Jan Janowicz

Członek Komisji

4

Emilian Karnasiewicz

Członek Komisji

5

Małgorzata Kielar

Członek Komisji

6

Bernadetta Pelc

Członek Komisji

7

Marta Pelc

Członek Komisji

8

Paulina Szuba

Członek Komisji

9

Magdalena Wojtyczka

Członek Komisji

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Koniecznaskład Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie Nr 6 we Wzdowie:

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1

Ilona Tabisz-Śmietana

Przewodnicząca Komisji

2

Agnieszka Wojnowska

Z-ca Przewodniczącego Komisji

3

Wioletta Gromek

Członek Komisji

4

Dariusz Jatczyszyn

Członek Komisji

5

Elżbieta Kasprzyk

Członek Komisji

6

Jakub Krzysik

Członek Komisji

7

Marek Pełdiak

Członek Komisji

Przewodnicząca Komisji

Ilona Tabisz-Śmietanaskład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Malinówce:

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1

Janusz Kmetko

Przewodniczący Komisji

2

Małgorzata Winiarska

Z-ca Przewodniczącego Komisji

3

Małgorzata Boczar

Członek Komisji

4

Beata Gefert

Członek Komisji

5

Karolina Gefert

Członek Komisji

6

Roman Hebda

Członek Komisji

7

Monika Kmetko

Członek Komisji

8

Leokadia Łuksa

Członek Komisji

9

Mirosław Mućka

Członek Komisji

Przewodniczący Komisji

Janusz Kmetkoskład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Jabłonicy Polskiej:

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1

Wioletta Rymar

Przewodnicząca Komisji

2

Tadeusz Śnieżek

Z-ca Przewodniczącego Komisji

3

Bogusława Kielar

Członek Komisji

4

Paweł Kielar

Członek Komisji

5

Jolanta Leczek

Członek Komisji

6

Łukasz Prejsnar

Członek Komisji

7

Joanna Szmyd

Członek Komisji

8

Julia Władyka

Członek Komisji

9

Anna Zywar

Członek Komisji

Przewodnicząca Komisji

Wioletta Rymar

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie