Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 września 2018 11:28 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja

o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie


Działając na podstawie §3 ust. 2 pkt 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie podaje

do publicznej wiadomości informację o swoim składzie:


1.

Grzegorz Sobota

Przewodniczący Komisji

2.

Anna Musiał

Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.

Aleksandra Ekiert

Członek Komisji

4.

Elżbieta Jurczak

Członek Komisji

5.

Bogdan Omachel

Członek Komisji

6.

Alina Prorok

Członek Komisji

7.

Stanisława Stepek

Członek Komisji

8.

Anita Śnieżek

Członek Komisji

9.

Edward Żurak

Członek Komisji


Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie:

Urząd Gminy Haczów – pokój nr 11

Tel. (0-13) 43-91-002, wew. 23

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie

Grzegorz Sobota

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie